polski licencjonowany przewodnik w Bukareszcie i Rumunii.

Tel. (00) 40 749 – 827 – 970

e-mail: tomekog@yahoo.com